Holešov - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Zdravotní péče a pečovatelské činnosti

Každému uživateli sociálních služeb v našem zařízení poskytujeme zdravotní péči a pečovatelské úkony podle individuálních a aktuálních potřeb.

Zdravotní péče v domově pro seniory a v domově se zvláštním režimem KOPRETINA

Zdravotní péči zajišťujeme prostřednictvím našich zaměstnanců - kvalifikovaných všeobecných zdravotních sester na základě ordinace lékaře. Zdravotní sestry pracují v nepřetržitém pracovním režimu.

Rehabilitační péči zaměřujeme na mobilitu uživatelů. Fyzioterapeutka i rehabilitační sestra využívají jak kompenzační pomůcky (chodítka, hole), tak další pomůcky jako jsou masážní míčky, terabandy, rotopedy. K dispozici je přístrojová technika: ultrazvuk, magnetoterapie, DD proudy, diathermie, laser, viofor, biolampy, inhalátory.

V Centru pro seniory denně ordinuje praktická lékařka MUDr. Tereza Szabó.

Dvakrát měsíčně ordinuje v CpS psychiatr MUDr. Ošťádalová.

Informace o zdravotním stavu poskytuje uživateli nebo s jeho souhlasem rodinným příslušníkům pouze lékařka nebo pověřená zdravotní sestra. Telefon spojovatelka 573 397 755.

Zdravotní pojišťovnu zpravidla není potřeba měnit. CpS má smlouvu o poskytování péče s VZP, Revírní bratrskou pokladnou, zdravotní pojišťovnou, Zdravotní pojišťovnou ministerstva vnitra ČR a Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnou.

Pečovatelské činnosti

Každému uživateli je poskytována potřebná podpora v péči o jeho osobu. Tuto práci vykonávají pracovníci přímé obslužné péče. Na začátku pobytu je každému novému seniorovi vytvořen individuální plán péče, ve kterém je popsáno, v kterých denních činnostech potřebuje poradit, podpořit nebo co již sám nezvládne. Během pobytu je tento plán dle potřeby upravován. Při sestavování i vyhodnocování plánu spolu úzce spolupracují všichni zaměstnanci oddělení. Sociální pracovník, zdravotnický personál, přímá obslužná péče i instruktorky sociální péče (základní výchovná nepedagogická činnost nebo také terapie)a samozřejmě samotný senior. Důležitou roli v celém systému hraje tzv "klíčový pracovník". Jak již z názvu je patrné je to klíčový pracovník v týmu. Pracuje v pracovních dnech v osmihodinových směnách. Se svým uživatelem se seznamuje již před nástupem do zařízení v jeho domácím prostředí v rámci sociálního šetření. Pomáhá mu při adaptaci v novém prostředí, denně mapuje potřeby a podílí se na jejich naplnění.

Součástí pravidelné péče o tělo je i pedikúra. Pedikúru nabízíme medicinální, která se provádí "za sucha" pomocí podologického přístroje. Úkon je hrazen dle ceníku fakultativních služeb. Pokud senior dává přednost klasické pedikúře, může ji absolvovat podle své volby mimo zařízení.

V prostorách CpS nabízí své služby také kadeřnice, která provádí i holení. Mobilní uživatelé dochází do kadeřnického salonu, za imobilními přijde kadeřnice na pokoj. Spolupracuje pak s přímým ošetřovatelským personálem.