CPS Holešov

Domov se zvláštním režimem KOPRETINA

Místo poskytování:

 • Centrum pro seniory, p.o., Holešov, Příční 1475

Identifikátor:

 • 5437570

Kapacita služby:

 • 50 lůžek

Forma poskytování:

 • pobytová, nepřetržitě

Poslání

Posláním domova se zvláštním režimem KOPRETINA je poskytnout uživatelům služby potřebnou péči v závislosti na jejich individuálních potřebách a zároveň je podporovat v udržení jejich míry soběstačnosti.

Služba je určena osobám starším 50 let, které

 • mají sníženou soběstačnost z důvodu stařecké demence, Alzheimerovy demence a ostatních typů demencí,
 • jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby,
 • péči nelze zabezpečit členy rodiny ani jinou formou sociálních služeb.

Hlavními zásadami jsou individuální plánování služby dle potřeb a přání uživatele, bezpečnost uživatele, podpora soběstačnosti s cílem zachovat co nejdéle rozlišovací a komunikační schopnosti, respektování a úcta k člověku.

Režim sociální služby je přizpůsoben specifickým potřebám uživatelů s demencí. Bez časového omezení jsou ve službě neustále přítomni pracovníci přímé obslužné péče, zdravotnický personál, pracovníci kuchyně, uklidu a pracovník na recepci.

Služba není určena osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění nebo v závislosti na návykových látkách.

Specifika sociální služby „Domov se zvláštním režimem“:

Termín „domov se zvláštním režimem“ je používán v zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů pro označení pobytové sociální služby určené lidem trpícím stařeckou demencí, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, kteří mají z důvodu těchto onemocnění sníženou soběstačnost, a proto potřebují pravidelnou pomoc jiné osoby.

Způsob poskytování služby je podobný jako v Domově pro seniory, jen je přizpůsoben specifickým potřebám osob s demencí, tzn. že uživatelé této služby mají k dispozici zvýšenou péči a dohled, pozornost a podporu většího počtu stálého, odborně proškoleného personálu, zaměřenou právě na zvládnutí projevů jejich onemocnění. Přizpůsobena je komunikace s uživateli – opakování, připomínání, př. slovní doprovázení denních činností, názorná forma (fotografie, obrázky, ukázka činností).

Protože onemocnění jakoukoliv demencí, včetně Alzheimerovy choroby, s sebou nese ztrátu paměťových a orientačních schopností, je třeba vytvořit pro uživatele služby Domov se zvláštním režimem bezpečné prostředí, ve kterém se mohou pohybovat sami, bez doprovodu a bez rizika, že se zraní, zabloudí nebo se ztratí. Pohyb uživatelů je nepřetržitě mapován personálem, na chodbách je instalován kamerový systém, otevírání dveří při odchodu z patra je zajištěno "otočnou koulí", jsou zabezpečeny balkonové dveře, poučen je i personál recepce.

Pro samotné uživatele služby DZR KOPRETINA a jejich rodinné příslušníky z poskytování tohoto druhu služby nevyplývají žádné zásadní změny či omezení. Návštěvní doba je neomezená, stejně jako je tomu u služby Domov pro seniory. Stejně tak i možnost pobytu mimo zařízení v doprovodu rodiny či personálu, je s přihlédnutím k aktuálnímu zdravotnímu stavu uživatele samozřejmostí.

Činnosti poskytované v domově pro seniory v rámci úhrady uživatele služby:

 • poskytnutí ubytování včetně úklidu a údržby pokoje,
 • poskytnutí stravy,
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 • pomoc při osobní hygieně,
 • praní prádla včetně drobných oprav,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • sociálně terapeutické činnosti,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí,
 • aktivizační činnosti,
 • základní zdravotnická péče.

Další činnosti a služby, které jsou v CpS nabízeny za poplatek:

Jedná se o fakultativní služby, které jsou poskytovány zařízením nad rámec základních činností. Fakultativní služby si uživatel hradí z vlastních prostředků. Uživatel může, ale nemusí tyto služby využívat. Ceník fakultativních činností pro daný kalendářní rok je přílohou smlouvy o poskytování služby. Aktuální seznam nabízených činností:

 • nákupy mimo zařízení,
 • doprava uživatele osobním vozem,
 • půjčování knih z městské knihovny,
 • pedikúra,
 • půjčování knih z městské knihovny,
 • ladění stanic na TV,
 • kopírování dokumentů,
 • tisk a roznos jídelníčků

Fakultativní činnosti jsou aktualizovány na základě přání uživatelů a možností organizace.

Cíle služby

Všechny činnosti směřujeme k tomu, aby byly vytvářeny podmínky a zajištěna potřebná podpora pro důstojný a spokojený život uživatelů služby.

Cílem poskytované služby domov se zvláštním režimem KOPRETINA je:

1. Umožnit seniorům prostřednictvím individuální podpory a péče přiblížit se běžnému způsobu života jakým žili ve svém domácím prostředí a zajistit jim v domově pocit bezpečí.

 • podpora a pomoc až péče je uživateli služby poskytována na základě Individuálního plánu, který zahrnuje všechny oblasti jeho potřeb; uživatel a jeho rodina se při zahájení poskytování služby podílí na jeho sestavování; plán odráží míru soběstačnosti, schopnosti a zvyklosti uživatele,
 • v průběhu poskytování služby je Individuální plán pravidelně přehodnocován, podpora a péče je přizpůsobena aktuálním potřebám uživatele,
 • během poskytování služby získáváme o uživateli informace, které zaznamenáváme (pozorování, životní příběh, osobní anamnéza, mapování), a které využíváme k navázání kontaktu a vytvoření vztahu s uživatelem tak, abychom mu co nejlépe porozuměli (i jeho neverbálním projevům) a dokázali mu navodit pocit bezpečí.


2. Podporovat uživatele při poskytování služby v udržení svých schopností a dovedností, zejména ve vztahu ke své soběstačnosti, a pomocí denních aktivit vyplňovat čas uživatele.

 • do péče o uživatele jsou zařazovány vhodné formy podpory a činnosti k udržení jeho schopností v péči o vlastní osobu, zejména v oblasti zvládání hygieny, oblékání, stravování a hybnosti,
 • pro uživatele jsou v pracovních dnech připravovány pečujícím personálem smysluplné aktivity podporující zachování jejich fyzických a kognitivních funkcí (reminiscence, zpívání, promítání filmů, canisterapie)


3- Poskytovat pomoc a podporu uživatelům při udržování přirozených sociálních vztahů se svojí rodinou, přáteli a známými.

 • během celého roku jsou pořádány různé kulturní a společenské akce, na které zveme rodinné příslušníky, přátele a známé uživatelů služeb,
 • rodinné příslušníky podporujeme v zapojení se do péče o svého blízkého – forma pomoci je zahrnuta do Individuálního plánu uživatele, podporujeme také komunikaci uživatele s rodinou s využitím prvků bazální stimulace.

Zásady poskytování služby

Naplňování základního poslání a cílů vychází z následujících principů :

 • individuální plánování služby dle potřeb a přání uživatele,
 • respektování potřeb a zájmů uživatele,
 • zajištění bezpečnosti uživatele,
 • respektování základních lidských práv uživatelů, jejich důsledné dodržování,
 • zachování lidské důstojnosti a úcty k uživateli,
 • princip rovnosti,
 • princip diskrétnosti,
 • flexibilita služby potřebám uživatelů,
 • podpora soběstačnosti s cílem zachovat co nejdéle orientační, komunikační a paměťové schopnosti,
 • podpora přirozených vztahů a spolupráce s rodinami uživatelů,
 • podpora využívání běžných služeb veřejnosti,

týmová spolupráce všech zaměstnanců,

kvalitní péče opírající se o odbornost pracovníků a prohlubování jejich znalostí při soustavném vzdělávání,

spolupráce s odbornými pracovišti, institucemi a zařízeními.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

Počasí

dnes, čtvrtek 25. 4. 2024
slabý déšť 12 °C 2 °C
pátek 26. 4. slabý déšť 14/6 °C
sobota 27. 4. slabý déšť 16/6 °C
neděle 28. 4. polojasno 19/12 °C

Rychlý kontakt

Centrum pro seniory, p.o.

Příční 1475

76901 Holešov

 

IČO: 47934531

Spojovatelka: 573 397 755